Frigg

Frigg er et gammelt nordisk navn som betyr elske. Illustrasjonsfoto: iStock