Føbe

Føbe er et naturnavn og et bibelsk navn. Illustrasjonsfoto: iStock