Emine

Emina har mange lyder som er populære for tiden, men navnet er ikke veldig populært i bruk. Illustrasjonsfoto: iStock