Elsie

Elsie er populært i Sverige og England, og mye brukt i USA. Illustrasjonsfoto: iStock