David

David
Bibelske navn har lenge vært populære, og David passer dermed godt inn nå. Illustrasjonsfoto: iStock