Bruno

Bruno er populært i Spania og Polen, og også i bruk i England og USA. Illustrasjonsfoto: iStock