Beate

Beate var særlig populært på 1960- og 1970-tallet. Illustrasjonsfoto: iStock