Fødselsstatistikk 2017

Alvorlige fødselsrifter. Kilde: Fhi.
Andelen alvorlige fødselsrifter. Kilde: Fhi.