julaften med små barn

Mother and her baby boy enjoying Christmas
Baby i juleklær