Vi vet at gravide i dag har mange spørsmål. Svar er det nok av på Internett og hos venner og kjente. Men ikke alle holder mål rent faglig. Derfor vet vi at Svangerskapsboken, Fødselsboken og Spedbarnsboken er viktige – de når ut til alle fordi de er gratis og deles ut av dere. Og de er kvalitetssikret av fagfolk.

Sist oppdatert: 23. March 2012

NB! Denne artikkelen er fra 2012. For nyeste versjon se her!

Nå i mars har vi sendt ut nye bøker til de aller fleste av dere. Dette er 2012-2013-utgavene som er oppdatert med en del nytt – blant annet de viktige kapitlene om gravides og nybakte foreldres rettigheter i forbindelse med permisjon og foreldrepenger. Om du ikke har fått bladd gjennom den ennå, kan du sjekke om den er ankommet ditt arbeidssted, eller be om å få en eller flere tilsendt ved å kontakte kundeservice@sandviks.com.

Kjenner du til alle tre bøkene?

Svangerskapsboken er kommet i sin 13. utgave i år, og er fortsatt så populær at vi i vinter gikk tom på lager før den nye forsendelsen ankom. Det er morsomt å se at selv om tilbudet til gravide har økt veldig gjennom disse årene, så står boken fortsatt veldig sterkt. Vi tror det skyldes at vi klarer å nå det gravide paret på en unik måte – både i måten boken er skrevet på, og måten den deles ut på. Vi ser også at de setter stor pris på å ha noe så håndfast som en bok med alt man trenger mellom to permer. Boken vil aldri kunne erstatte god svangerskapsomsorg, men fungerer i dag som et godt supplement. For oss er det også et poeng at den når ut til alle – uansett bakgrunn, inntekt og utdanning. Også dem som ikke er så aktive i sin søken etter informasjon. Stemmene i boken tilhører jordmor Monica Moland, lege Marius Kurås Skram, overlege Harm-Gerd Blaas og tekstforfatter Christian Sømme.

Fødselsboken kjenner de fleste av dere mindre til. Årsaken er at det er den eneste boken vi deler direkte ut til gravide. Med over 60 sider dedikert til fødselen, vil paret kunne forberede seg til den store begivenheten og være mer bevisste på sine ønsker og valg i forkant. Her er det mange gode innspill paret oppfordres til å diskutere på svangerskapskontrollene. Overlege Pål Øian er medisinskfaglig rådgiver for boken, og har også i denne utgaven gått nøye gjennom all tekst. Blant annet er den oppdatert med nye retningslinjer for overtidige svangerskap.

Spedbarnsboken er etter hvert en gammel kjenning for de fleste og flere generasjoner kan fortelle å ha mottatt boken på sykehuset etter at babyen var kommet til verden. Årets utgave er den 46. i rekken og selve årsaken til boken, Kitt Sandvik er 47 år gammel. Da hun ble født fant nemlig faren hennes, Sigurd Sandvik, ut at det ikke fantes noen god norsk bok til nybakte foreldre om hva de kunne vente seg det første året. Dermed ble Spedbarnsboken født. Det unike ved boken er at den er medforfattet av over 30 fagfolk på hver sine områder – og som årlig oppdaterer tekstene sine. I denne utgaven er ammekapittelet blant dem som har fått størst oppdateringer, men også allergikapittelet, rettigheter og stønader og ernæring har hatt en del justeringer. I tillegg har de fleste forfatterne gjort mindre endringer. Ny fagansvarlig hovedredaktør for Spedbarnsboken er Siren Rettedal som mange kjenner som seksjonsoverlege ved nyfødtintensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus. Hun er for tiden i forskningspersmisjon. Se egen artikkel om hvordan hun har opplevd arbeidet med Spedbarnsboken.

Vi er allerede nå i gang med å forberede neste utgave som skal i trykken 1. november. Har du innspill, mottas de gjerne til maren@sandviks.com

Alle bøkene oppdateres årlig. Nye bøker kommer i mars hvert år, og vi synes det er viktig at dere sørger for å gi ut den aktuelle utgaven. Dersom du ikke har mottatt den – ta kontakt med kundeservice@sandviks.com.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkel”Morkake? Hvordan kake er det?”
Neste artikkel– En bok det er lett å gå god for
DEL