I Italia regnes amming som en privatsak, og i USA kan du få politiet etter deg om du ammer på offentlig sted. Ikke alle land har samme holdning til amming som oss nordmenn.

Sist oppdatert: 2. august 2011

Norske kvinner ligger på verdenstoppen i amming, og er blant de mødrene som ammer barna sine lengst. Ifølge Folkehelseinstituttet får rundt 80 prosent av alle barn morsmelk når de er et halvt år gamle, og det er ikke uvanlig at barn blir ammet til de er mer enn halvannet år.

Mødre som ammer på kafeer og kjøpesentre er et vanlig syn i Norge, men amming er ikke like utbredt og akseptert i alle land.

Les mer: Se dinside.no’s liste over ulike lands ammepraksis

– I flere stater i USA er det fremdeles slik at du kan få politiet etter deg dersom du ammer på offentlig sted. Ammer en mor åpent for eksempel på et kjøpesenter, kan vakter fort be henne forlate stedet og få beskjed om at politiet blir kontaktet om hun ikke gjør som de sier, forteller Vibeke Høgseth, styreleder i brukerorganisasjonen Ammehjelpen.

Se flash mob fra London, hvor mødre ville fronte amming i offentlig rom.

Verdens ammeuke

Denne uken markerer 170 land “verdens ammeuke”. Stikkordet for årets markering er “kommunikasjon”. Det nytter ikke bare å se på når og hvor lenge barnet skal ammes, og hvor mødrene kan amme. Det er viktig å spre budskapet om hvor viktig amming faktisk er.

For i mange u-land er det ikke hvor mødrene ammer som er problemet, det er rett og slett at altfor få barn får brystmelk. Ifølge Nicholas D. Kristof, som skriver for New York Times, er det for eksempel bare ni prosent av alle barn som får kun morsmelk de første seks månedene i Niger. I nabolandet Burkina Faso er det under tre prosent. På verdensbasis kunne ifølge det medisinske fagbladet the Lancet 1,4 millioner barnedødsfall vært unngått hvert år dersom barn var blitt ammet ordentlig. Det er et barn som dør unødvendig hvert 22.sekund.

– Verdens ammeuke er veldig viktig, fordi det setter fokus på slike problemstillinger. Vi bor i et land med rent vann og et godt utbygd helsevesen. Dersom mødrene ikke ammer, overlever barna på morsmelkerstatning. I mange u-land dør barn av diaré fordi barna får forurenset vann. Og morsmelkerstatning er veldig dyrt å kjøpe, sier Vibeke Høgseth.

I noen land jobber også mødre for bedre permisjonsordninger slik at de lettere kan kombinere jobb og amming.

Les mer: Hvordan ammer jeg?

Barselomsorg
Siden verdens ammeuke er midt i ferien blir den ikke markert i Norge. Men året gjennom prøver Ammehjelpen å sette fokus på spørsmål rundt amming. Akkurat nå er mange norske mødre opptatt av liggetid på barsel og den oppfølgingen de får etterpå.

– Selv er jeg med i et nytt fagråd for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Vi skal nå sette sammen nasjonale retningslinjer for barselomsorg, og vi er spent på hva som kommer ut av dette, sier Høgseth.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelBarnet vil ikke sove
Neste artikkel29 år – og bestefar!
DEL