En jobb, men også en livsstil, kaller jordmødre rollen sin. I dag er den internasjonale jordmordagen, og vi vil gjerne dele et flott dikt som hyller disse utrolige kvinnene som hjelper oss å bli mødre!

Sist oppdatert: 5. mai 2014

Det fins en egen stamme her i vårt lille rike
De kaller jordens mødre og er helt uten like.
De svøper våre spedbarn i sin sikre, trygge favn
Og loser våre kvinner inn i mødrelivets havn.

Natt som dag er jordens mange mødre på vakt
Med kvinnene som venter har de inngått livets pakt
I smerte og i vrede, i forløsningens glede
De fødende lar jordens mødre veien lede.

Slik tillit har bare et fåtall andre fortjent
For alle jordens mødre har seg forent
For å lære, for å lytte, for å yte, for å gi
Til kvinnene og spedbarna til evig tid.

Takk jordmødre, for alt det dere betyr
for mødrene, for fedrene, for barna
Og for oss.

Utgitt av Spedbarnsboken

Hva synes du om artikkelen?