Sosialistisk venstreparti har en representant i Familie- og kulturkomiteen. Her er svarene fra Gina Knutson Barstad.

Sist oppdatert: 16. mars 2010

 1.  Bør bruk av surrogatmor bli lovlig i Norge?

(At surrogatmoren som benyttes også bor i Norge, og at en norsk fertilitetsklinikk tar seg av innsettingen av embryoet)

 

Nei, SV ønsker å beholde dagens lovverk der det er den som føder barnet som regnes som barnes mor. Dette er et prinsipp som gjelder i de fleste europeiske land. 

 

2. Par reiser utenlands og benytter seg av surrogatmor for å få sine barn. Hva synes du om denne måten å få barn på?

 

Det har jeg ingen kommentar til.

 

3. Bør foreldre som har fått barn født av surrogatmødre i utlandet gjennom en adopsjonsprosess slik adoptanter må?

 

Ja, som farskapsutvalget anbefalte i sin utredning i fjor mener jeg at endring ved jurdidisk morskap for et barn født av surrogatmor må skje ved adposjon. Et samtykke fra alle vil både hindre senere tvister om barnets og foreldres rettigheter og sikre rettighetene til alle som er involvert, også den kvinnen som har født barnet. Denne ordningen sikrer også økt trygghet i forhold til menneskehandel av små barn.

 

4. Eggdonasjon er lov i blant annet Sverige, Danmark og Finland. Bør eggdonasjon tillates i Norge?

 

Vi i SV har ikke tatt stilling til dette ennå, men ønsker å følge og delta i debatten i tiden fremover.

 

5. Sæddonasjon er lov – eggdonasjon ikke. Er dette diskriminerende? (Eventuelt for hvem?)

Se spørsmål over.

 

6. I dag har et barn født i Norge ved hjelp av donorsæd rett til å kjenne donorens identitet ved fylte 18. Hva mener du om donorpraksis og bruk av anonymitet?

 

Jeg støtter dagens lovverk, men understreker at det er et viktig prinsipp at det å være sæddonor fritar deg fra farskapsforpliktelser som for eksempel bidrag.

 

7. Vil du åpne opp for at også enslige kan få benytte assistert befrukting?

 

Ja, dette har vi programfestet at vi er for. Vi vil sikre lik rett til assistert befruktning for alle som trenger medisinsk assistanse for å få barn, det inkluderer også single.

 

Hva synes du om artikkelen?