Teller du sparkene? Svangerskapskontroller hos jordmor og lege gjør oss tryggere på at alt er bra. Men visste du at det er den gravide selv som best kan følge med på trivselen til barnet i det daglige?

Sist oppdatert: 17. september 2009

For andre gang sparker Folkehelseinstituttet i gang en kampanje for å få gravide til å følge ekstra nøye med på aktiviteten i magen. ”Tell med meg” er en ny studie om fosteraktivitet og barnets helse i magen, og omfatter i denne omgang gravide som skal føde ved Sykehuset Østfold.
Bakgrunnen for studien er blant annet å få mer kunnskap om ”hvor mange” spark som er vanlig. (Dette varierer enormt fra gravid til gravid. Hovedpoenget er at aktiviteten skal være lik gjennom hele svangerskapet). Det er også behov for mer kunnskap om når kvinner bør henvende seg til lege eller jordmor fordi de er usikre på barnets aktivitetsnivå.
 
2-3000 gravide skal telle
Derfor blir alle gravide kvinner som skal føde ved Sykehuset Østfold frem til 2011 invitert til å delta i ”Tell med meg” og en regner med at 2-3.000 gravide vil delta. En gang daglig – på en tid barnet normalt er aktivt – skal den gravide telle sparkene og bevegelsene, og føre det opp i et ”sparkeskjema”. Kvinnene blir bedt om å begynne i uke 24 og helt frem til fødselen.
– Vi skal undersøke om kvinners oppmerksomhet på fosterets aktivitet gjør det enklere å identifisere kvinner som opplever redusert fosteraktivitet, samt studere hva det innebærer for barnets helse og vekst i svangerskapet. I dag mangler vi verktøyene til å tolke svarene fra sparketelling og studien skal utvikle ny informasjon til kvinner og helsepersonell. Dette skal gjøre dem bedre i stand til å vurdere hva resultatene av sparketellingen betyr. På sikt håper vi at dette kan bedre svangerskapsomsorgen, slik at sykelighet og dødelighet hos fostre reduseres, sier prosjektansvarlig og lege Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet.
Ved Sykehuset Østfold gleder de seg til å starte sparkestudien:
 
– Positivt at de gravide vil dele kunnskapen sin
– Vi synes det er spennende å samarbeide om et så stort og viktig prosjekt både for våre gravide og barna i magen. Gravide kvinner vil alltid registrere barnets bevegelser i magen uavhengig av om de deltar i studien eller ikke. Vi synes det er positivt at kvinnene i studien selv er aktivt deltakende og deler denne kunnskapen med oss. Vi håper at resultatene fra studien vil gi oss ny kunnskap om hvilke råd vi skal gi til gravide som kommer til oss med redusert fosteraktivitet, sier fag- og forskningsjordmor Stine Bernitz ved Sykehuset Østfold.
Frøen ved Folkehelseinstituttet håper studien også vil bedre svangerskapsomsorgen:
 – Kvinnenes sunne fornuft og egen opplevelse av barnets aktivitet, er viktige bidrag i å følge med på og ivareta barnets helse. Vi håper på sikt at studien vil bedre svangerskapsomsorgen. I dag kan vi ikke gi andre råd enn at kvinner skal henvende seg til helsepersonell dersom de er bekymret for barnets aktivitet. Dette er lite konkret og kan føre til at noen kvinner blir bekymret uten at det er grunnlag for det, samtidig som noen kvinner som burde ha tatt kontakt med jordmor eller lege ikke gjør det, sier Frøen.
 
Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Les også saken: – Fosterbevegelsene skal ikke avta!


Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelBabygråt-koden løst?
Neste artikkelÅ miste gang på gang
DEL