I dag kom det nytt helsekort for gravide. Blant annet er symfyse-fundus-kurven ny.

Sist oppdatert: 14. December 2015

​- Helsekortet er ikke revidert siden 1984, og må oppdateres for å gi en faglig forsvarlig tjeneste til gravide. Alle er enige om at vi skal ha et elektronisk helsekort for gravide. Fordi vi ser at dette ligger et stykke frem i tid, lager vi nå en revidert utgave av papirversjonen, sier avdelingsdirektør Rolf Windspoll i Helsedirektoratet på deres nettsider i dag.

De skriver også det er tatt ut elementer som ikke lenger anbefales å gjøre i svangerskapsomsorgen, og lagt til elementer som er en del av rutine i svangerskapsomsorgen. Noen av endringene er gjort av hensyn til bedre flyt i helsekortet.

Nytt i denne utgaven er også at det tas hensyn til andre familiekonstellasjoner. I feltet for barnets andre forelder står det nå far/medmor.

Klikk på bildet for å se helsekortet i større versjon. Kilde: HelsedirektoratetDette er helsekort for gravide
Helsekort for gravide er et kort journalføringsdokument som skal understøtte faglig forsvarlighet. Leger og jordmødre som gravide går til kontroll hos skal ha tilgang til de mest oppdaterte faglige anbefalingene. Den gravide skal ha med seg dette skjemaet til fastlege, jordmor, sykehus og andre helsetjenester hun er i kontakt med i svangerskapet. Her noteres alt om mor og barns helse, og hvilke særskilte behov de eventuelt har.

Det er også laget tilhørende kontinuasjonsark og veileder for utfylling av helsekortet. Anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer har lagt føringer for endringene.

Veileder til jordmor/lege
Det er også utarbeidet en ny veileder til helsepersonell for at de skal kunne fylle ut helsekortet på riktig måte. Helsedirektoratet skriver også: Det er forventet at helsepersonell som jobber med gravide er kjent med gjeldende retningslinjer på feltet og kjenner indikasjonene for når noen prøver skal tas og ikke.

Helsekortet kommer med en plastlomme hvor gravide skal oppbevare helsekortet og andre relevante papirer gjennom svangerskapet.

Hør med jordmor eller lege om du skal bruke det nye helsekortet.

Hva synes du om artikkelen?