- Vi anbefaler ikke foreldre å la barn ligge og skrike. Men foreldre bør redusere litt på servicen om natten etter at barnet er ca seks måneder. 3000 av landets helsesøstere har liten tro på en lovregulering som forbyr helsepersonell å anbefale såkalte «skrikekurer».

Sist oppdatert: 5. oktober 2012

Vi synes det mangler noen viktige aspekter i debatten rundt barn, søvn og gråt. Som helsesøstre er vi opptatt av å se helhetlig på barnets – og familiens -ulike behov.

Les Ninas innlegg: – Vil ha forbud mot «skrikekurer»

Det er ikke vanlig slik Nina Ulstein påstår å anbefale foreldre å la små barn ligge og skrike, men det er vanlig å anbefale å redusere noe på servicen på natta når barna er i stand til å ta til seg det de trenger av mat i løpet av dagen (fra halvtårsalder). Det er viktig at denne rådgivningen foregår i dialog og samråd med foreldrene.

Kulturproblem
Søvnproblem (hos friske barn) er et kulturproblem. Det er vanskelig for foreldrene å overvinne sin tendens til å ville trøste barnet med kroppskontakt/nærhet døgnet rundt – man trenger motivasjon, styrke og støtte for å få til dette og lære barnet sitt til å sove om natten, men altså først fra halvtårsalderen.

Les også: Slik blir leggingen en god opplevelse

Hvis foreldre oppfatter søvnvanskene som et problem blir barn beviselig tryggere, gladere og lettere å ha med å gjøre når de lærer seg å sove hele natten og foreldrene har det bedre (Eckerberg 2002 og 2004).

Ulike studier har vist at spedbarn som sovner ved hjelp av betydelig hjelp fra foreldre (mates, bysses eller koses med) har høyere antall nattlige oppvåkninger som krever oppmerksomhet fra foreldre sammenlignet med spedbarn som sovner av seg selv eller med minimal foreldrehjelp (Tikotzky & Sadeh 2010).

Det er derfor viktig tidlig å endre foreldres kunnskap og oppfatning av barns søvn ved å fokusere på opplæring om søvnmønster og søvnproblemer på helsestasjonen. 

Les også: Mangel på søvn bryter oss ned fysisk

Les også: Sliten mamma på felgen

Vanlig problem
Søvnvansker hos barn er vanlig. I en norsk studie med 342 ettåringer hadde 40 % hatt problemer med søvn som hadde vart i to uker eller mer (Misvær 2001). 

Andre studier viser forekomst av søvnproblemer hos 20 – 30 % av alle barn i alderen 1 – 5 år (Montgomery & Dunne 2006, Mindell et al 2006).

Barnets søvnvansker kan få konsekvenser både for barnet selv og for foreldrene. Vi ser alvorlige potensielle konsekvenser av beskjeden, men kronisk søvnmangel i barndommen i forhold til minst tre områder: atferd/sosial kompetanse, kognitiv prestasjon og fysisk tilstand (overvekt).

Barn med kort nattesøvn før 3,5 årsalder viser økt risiko for hyperaktivitet-impulsivitet og lavere kognitiv prestasjon ved 6 år, sammenlignet med barn som har fått 11 timer nattesøvn (Touchette et al 2009).   For mødre til barn som våkner om natten dobles risikoen for depresjon (Karraker & Young 2007).

Gradvis tilvenning
Søvnvansker er noe som ofte oppstår og kan vedvare over år, hvis foreldrene ikke på et tidspunkt gradvis venner barnet til et liv uten kontinuerlig og fri tilgang til mat og service døgnet rundt.  Helsesøstre ser en del barn som blir vant til å spise hele natten og derfor ikke orker mat, men sover hele dagen.

 Dette gjelder barn som er over et halvt år og begynner å spise noe annet enn bare morsmelk. Ofte ligger etter hvert mor og far på separate soverom og sex blir et fjernt minne. Dette er minst like vanlig som at alle ligger i samme seng og sover godt, slik en del foreldre snakker varmt om.

Vi helsesøstre er ikke opptatt av å endre noe hos de familiene som opplever at de har det bra, men av å hjelpe de som trenger å få sove, før det går på helsa løs og i verste fall kan ende med samlivsbrudd. 

Les også: Metoder for å lære barnet å sove

Gråtens betydning
Barn har som kjent forskjellig temperament og personlighet. Foreldre blir gjerne eksperter på sine egne barns signaler, særlig hvis dette er et tema som tidlig tas opp på helsestasjonen.

Nybakte foreldre kan trenge litt hjelp til å se hvor mye barnet kommuniserer helt fra fødselen av – gråt kan for eksempel også bety «jeg er sliten og trett».  

Enkelte foreldre har tenkt at de skal leve med samme aktivitetsnivå som før og tar barnet med på mange aktiviteter. Men de fleste barn roer seg lettere og trives bedre når det er noenlunde faste rammer og rutiner, særlig på kontakt, måltider og søvn - selv om det også her er store individuelle variasjoner.  Det er vanskeligere å oppdage barnets behov hvis det er mye annet som skjer.

Barnets signaler
Foreldre som lærer seg å lese barnets signaler og handler på disse, for eksempel tidlige tegn på trøtthet, unngår ofte at store søvnvansker oppstår.

Et tidlig tegn på trøtthet kan være at barnet snur seg bort når foreldrene forsøker å kommunisere med det. Dette kan være barnets måte å si: «Mamma og pappa, nå trenger jeg en pause fra samspillet med dere, la meg få sove, så er jeg klar for å snakke mer med dere etterpå».

Ofte sovner spedbarn fort hvis de blir lagt i denne fasen før de blir overtrøtte og må bæres, bysses og ammes i søvn.    

Barn trenger søvn for å vokse og utvikle seg optimalt og holde seg friske. Foreldre trenger søvn for å fungere som best mulig omsorgspersoner for barna sine. MEN, opptil barnet er ca. seks måneder er nattevåk helt normalt. Når barnet er over 8 uker gammelt, og du har laget en trygg soveplass for dere, samt ikke røyker eller har inntatt rusmidler/sovemedisiner, så er det ikke grunnlag for å fraråde samsoving pga. økt risiko for krybbedød. En trygg soveplass for barnet vil si at sengen skal ha en fast og bred madrass, barnet skal ha en egen, lett dyne og ikke ha det for varmt.

Slutt nattserveringen
I dag er det få, om noen helsesøstre som mener at gråtende barn skal forlates over tid, men barna må på et tidspunkt oppleve den skuffelsen det er at det er slutt på nattserveringen.

De fleste foreldre velger i dag den metoden at far eller en annen omsorgsperson trøster barnet i denne perioden. Noen velger å gå ut og inn av rommet og berolige barnet med få minutters mellomrom, mens andre er til stede hos barnet hele tiden.

Målet om en hel natts søvn nås som regel i begge tilfellene. De største problemene med langvarig gråt (sjelden over en halvtime) oppstår som regel hvis barnet på 8-9 måneder protesterer og foreldrene gang på gang likevel ender opp med å gi pupp eller tåteflaske med melk.

Nei til lovregulering
Vi har liten tro på en lovregulering som forbyr helsepersonell å anbefale såkalte «skrikekurer». Vurdering av den faglige holdbarheten i slike råd er for vårt vedkommende helsemyndighetenes ansvar. De kan velge å regulere dette gjennom faglige retningslinjer og veiledere, basert på anerkjent forskning og kunnskap.

Vi har møtt mange foreldre som sier de er blitt bedre foreldre til sine barn etter at de har fått tilbake noe forutsigbarhet i forhold til søvn.  Mange barn har også stor glede av å legge seg, fordi det faktisk er godt å få sove. 

La oss snakke mer om samspill, signaler og realistiske forventninger, slik blir det mindre gråt hos både barn og foreldre!

Fakta om Landsgruppen av helsesøstre NSF

Faggruppe i Norsk Sykepleierforbund, med over 3000 medlemmer. Lokale faggrupper i alle fylker, sentralt valgt styre.

Leder på heltid, for øvrig gjøres alt arbeid i faggruppen på frivillig basis i tillegg til ordinær jobb.
Jobber kun med faglige spørsmål, ikke lønns- og arbeidssosiale forhold.
Representert i en rekke faglige råd, arbeids- og referansegrupper.

Utgir Tidsskrift for helsesøstre, 3 utgivelser pr. år

Web: www.sykepleierforbundet.no/helsesostre

E-post: [email protected]

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelVil forby såkalte «skrikekurer»
Neste artikkelUforskammet besøk
DEL