Lystgass er helt ufarlig for den fødende og barnet, og er for mange redningen. Men lystgass er ikke ufarlig for jordmødrene som tilbringer mange timer daglig på fødestuene. Flere steder i landet er lystgassen fjernet.

Sist oppdatert: 5. august 2009

I Helse Sunnmøre har de valgt å ta bort tilbudet om lystgass både ved Ålesund sjukehus og Volda sjukehus, etter pålegg fra Arbeidstilsynet.
 
– I tre år har vi kjempet med nebb og klør for å få beholde lystgassen. Nå er tilbudet borte, men vi jobber videre med å få den tilbake, sier Elin Ytterbø til Babyverden. Ytterbø er fagutviklingsjordmor ved Kvinneklinikken i Helse Sunnmøre.
 
En flyktig gass
Bakgrunnen for at Arbeidstilsynet har pålagt foretaket å slutte med lystgass, er hensynet til de ansatte. Den flyktige gassen er vanskelig å få luftet skikkelig ut og jordmødre og annet helsepersonell blir eksponert for gassen i store perioder av sin arbeidsdag. Slik eksponering av lystgass har vist seg å kunne være svært skadelig. Det er påvist at ansatte kan ha vanskeligere for å bli gravid, og at faren for spontanabort øker. Du kan lese mer om hvorfor lystgassen kan være farlig
 
– Vi vil så gjerne tilby lystgassen, siden vi ser at de fødende har god hjelp av det. Men det er stor forskjell på å få lystgassen som fødende noen ganger i livet og å stå i gassen flere timer for dag. Derfor jobber vi med å se på hvilke muligheter vi har. Vi ønsker lystgassen tilbake, men vi må ha en trygg løsning for de ansatte, sier Ytterbø.
 
Mange tiltak utprøvd
Ved de to sykehusene i Ålesund og Volda er det foretatt en rekke målinger. Noen har vært gode, andre har vært mindre bra. Det er laget konsekvensanalyser for både ansatte (å beholde lystgassen) og fødende (å fjerne lystgassen). Punktavsug er utprøvd, mer opplæring av de ansatte, og bedre veiledning av de fødende likeså. Konklusjonen ble likevel at lystgassen ved de to sykehusene måtte kuttes ut.
 
– Vi har prøvd mange tiltak for å beholde lystgassen som et tilbud til de fødende. Og vi jobber videre for å finne løsninger slik at vi igjen kan ha lystgass som et smertelindrende tilbud, sier Ytterbø.
 
Ytterbø poengterer at en god fødselsopplevelse ikke står og faller med lystgass.
– Vi bruker aktivt akupunktur og bruker store ressurser på å utdanne flest mulig «akupunkturjordmødre». Ellers har vi jo badekar, dusj, varme omslag, massasje, steriltvannspapler og epidural. Jordmors tilstedeværelse med støtte og veiledning, må heller ikke undervurderes. Det er viktig at kvinnen føler seg trygg og stoler på kroppens fødeevne, det vil også være med på å dempe smerteopplevelsen, sier Ytterbø.
 
Lystgass på avveie
Også ved St. Olavs Hospital i Trondheim er lystgassen et tema. Sykehuset sto nytt i 2006, men har likevel problemer med lystgass på avveie. Målinger har vist at for mye gass lekker ut i rommet, og sykehuset er pålagt å få orden på det innen oktober. Klarer ikke sykehuset å finne gode nok løsninger, blir det slutt på lystgassen også for trønderne.
 
– Det kan godt tenkes at vi må slutte med lystgass. Og det synes jeg i så fall er veldig synd. Men klarer vi ikke få det bra nok, må dessverre lystgassen bort, sier overlege Kjell Salvesen ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital i Trondheim.
 
Utvider lystgass-tilbudet
Ved Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS) får de fødende lystgass om de ønsker. Jevnlige målinger med tilfredsstillende resultater og oppgradering av utstyr gjør at rogalandskvinnene befinner seg i den etterhvert noe ”eksklusive” gruppen som har tilbud om lystgass.
– Vi ser at mange har god hjelp av lystgass. Også ved lavrisikoenheten vår, Fødeloftet, skal vi innføre lystgass. Å ikke tilby lystgass på Fødeloftet har gjort at flere har vraket muligheten for å føde der, sier overjordmor Oddrun Hompland ved Kvinneklinikken på SUS.
 
Her er situasjonen ved et knippe andre sykehus:
  • Sørlandet sykehus: Tilbyr lystgass. For noen år tilbake var lystgassen et tema, men jevnlige målinger viser at fødeavdelingene holder seg under de fastsatte grensene for lystgass-utslipp.
  • Drammen (Sykehuset Buskerud): Tilbyr ikke lystgass. Har vært uten i mer enn fem år.
  • Levanger: Tilbyr ikke lystgass: Måtte stenge tilbudet i sommer, men håper å få lystgassen tilbake.
  • Lillehammer (Sykehuset Innlandet): Tilbyr lystgass. Lystgassen var imidlerid borte i cirka åtte år på grunn av for dårlig utlufting. Utbedringer gjorde at gassen kunne tilbys igjen for et par år siden.
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN): Tilbyr lystgass. Fødeenheten flyttet inn i nyombygde lokaler i fjor og lystgass-systemet fungerer som det skal. Jordmødrene er oppmerksomme på problematikken.

 

Les også:

Hvordan er lystgassen farlig?

– Anbefaler lystgass fremfor epidural

     
 
 
 
 
 
 
 
Hva synes du om artikkelen?