Norge har høy dekning av vaksinasjon. Men noen foreldre er skeptiske og lar være å vaksinere barna sine. Nå skal småbarnsforeldre meninger og kunnskap under lupen.

Sist oppdatert: 18. August 2009

Folkehelseinstituttet (fhi) skal kartlegge meninger og kunnskap om vaksiner blant småbarnsforeldre, og vil derfor i løpet av høsten 2009 gjennomføre en undersøkelse.
Fhi mener vaksinasjon er den mest effektive formen for forebyggende helsearbeid, både når det gjelder helsegevinst og kostnader.
Norge har høy vaksinasjonsdekning, men noen foreldre velger å utsette, eller la være, å vaksinere barna sine.
Siden Norge er med i EU-prosjektet Vaccine-Safety- Attitutes, Training and Communication (VACSATC), et prosjekt som har som hovedmål å redusere sykdomsfrekvensen og dødeligheten av sykdommer som kan forebygges med vaksine, ønsker fhi å øke kunnskapen om vaksiner. Undersøkelsen blant småbarnsforeldre blir en del av dette prosjektet.
”Hensikten med spørreundersøkelsen er å få kunnskap om norske småbarnsforeldres meninger om vaksiner/vaksinasjon gjennom blant annet å kartlegge deres erfaringer, kunnskap og eventuelle bekymringer i forbindelse med vaksiner/vaksinasjon. Et representativt utvalg av småbarnsforeldre med barn under to år vil bli invitert til å delta i undersøkelsen. Disse vil motta invitasjon og spørreskjema i posten i løpet av august 2009”, heter det på fhi.no.
Resultatene vil blant annet brukes til å bedre Folkehelseinstituttets informasjon til foreldrene om barnevaksinasjonsprogrammet.
Kilde: fhi.no
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelTrendy med tøybleier
Neste artikkelSend inn foto av gullungen din!
DEL