Flere steder i landet har fødeavdelingene sommerstengt, og dermed mindre kapasitet. Samtidig får stadig flere barn før barnehagefristen 1. september. – Fødestuene burde heller være høststengt, sier Knut Arild Hareide.

Sist oppdatert: 7. august 2012

– Helseforetakene har valgt å sommerstenge mange fødestuer. Med den fødselsboomen som det nå har vært i sommer, er ikke dette forsvarlig. Regjeringens rigide politikk med lovfestet rett til barnehageplass kun til barn født før 1. september, gjør at fødestuene nesten kan holde høststengt, sier Knut Arild Hareide.

Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide misliker sterkt at barnehagene bare har ett opptak i året, nemlig 1. september. Dette skaper stort press på fødestuene i sommermånedene. Foreldre vil gjerne få barn før fristen.

Les også: Håper å føde innen barnehagefristen

– Barnehagefristen årsak til stort press på fødene i sommermånedene
Tidligere var det flest fødsler om våren. Nå viser det seg at foreldre som vil sikre seg retten til barnehageplass når barnet er rundt ett år, prøver å få barn innen 31. august. Barn som fødes 1. september eller senere kan bli opp mot to år før de får barnehageplass. Dette har medført at stadig flere barn blir født i sommermånedene. I år går det mot rekord.

– Vi er nødt til å ha flere barnehageopptak i løpet av året. Familiene må få en bedre mulighet til å få barnehageplass til sine små når de selv ser behov for det, ikke kun når regjeringen finner det økonomisk lønnsomt, sier Hareide.

– Dropp gjerne fødselen, pappa

Jordmorforeningen: - Enklest om noe blir gjort med barnehageopptaket
Også leder Marit Heiberg i Den norske jordmorforening tror barnehagefristen er årsaken til at stadig flere får barn i sommermånedene.

- Det er en utfordring som vi har hatt på dagsorden en stund nå. Vi ser tendensen flere steder, både på store og mindre sykehus. For oss betyr det at det er mest trøkk på den tida det er dårligst bemanning ved sykehusene. Dette er et nytt fenomen, men tendensen har vært tydelig de siste årene. Det vi ser er at regelen med barnehageopptak ikke slår så heldig ut, og det enkleste er kanskje å gjøre noe med dette politisk, sier Marit Heiberg til NTB.

Statssekretær Ragnhild Setsaas (SV) påpeker overfor NTB at regjeringen mener et slikt tiltak vil bli for dyrt og at overkapasitet i barnehagene ikke er noe de vil prioritere.

Ettåringer svært slitne av barnehage

Kommunen som skaffer barnehageplass på dagen
Kongsvinger kommune med ca  17.400 innbyggere  fikk i mars 2009 vedtatt en lokal garanti som går enda lengre enn den sentrale. Her får alle som vil barnehageplass når som helst i året. Målet med garantien var å stimulere til mer innflytting. Kommunalsjef Unni Strøm forteller at ordningen er unik i norsk sammenheng. Stolt forteller hun at de har ubegrenset med barnehageplasser.

- Det er det som er hele saken! Vi garanterer plass innen 14 dager for alle som vil ha plass, uavhengig av barnets alder. Og det har vi klart i tre år nå! Og faktisk er det mange som ikke må vente 14 dager en gang – noen begynner rett på.

Rett fra fødestuen til jobb

Strøm er tydelig stolt over det de har fått til, og lister opp en rekke tiltak for å kunne ha en sånn garanti. Blant annet har de egne folk på servicetorget i kommunen som holder styr på barnehagesøknader og –plasser. Disse har et forløpende opptak av barn, og dermed har kommunen barnehageopptak hver dag.

- Vi opprettet også åtte midlertidige avdelinger inntil en ny, stor barnehage var ferdig.  Arealene i de midlertidige avdelingene var slik at man kunne utvide ettersom det kom til flere barn. Personalet har dessuten blitt rokert rundt etter behov. 

Karoline venter på barnehageplass

- En enorm positivisme
Den største utfordringen har vært å få tak i nok personale, men  de har greid det. Og ikke ved hjelp av midlertidige stillinger.

- Nei, vi har ansatt folk i faste stillinger, men forespeilet dem at de ikke kan regne med å være fast et sted hele tiden. Vi har opplevd en enorm positivisme for barnehagegarantien, og virkelig opplevd at alle ønsker å bidra til å få det til.

Sparer du barnetrygden?

Fem typer vordende fedre

Våre flaueste gravidøyeblikk...

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelMangel på søvn bryter oss ned fysisk og psykisk
Neste artikkelDer sa det stopp…
DEL