Den vellykkede operasjonen som separerte et siamesisk tvillingpar er en medisinsk sensasjon. Jentene hadde kun vært 32 uker i mors liv, og ble skilt fra hverandre da de var bare åtte dager gamle.

Sist oppdatert: 2. februar 2016

Det siamesiske tvillingparet, som til sammen veide 2200 gram, kom til verden 2. desember 2015 ved keisersnitt. Keisersnittet måtte gjennomføres av hensyn til morens helse. Kvinnen bar fram trillinger. Det tredje barnet, også det en jente, ble født frisk. 10. desember 2015 ble de siamesiske tvillingene separert i en fem timer lang operasjon.

Suksesshistorien er et resultat av samarbeid mellom Bern University Hospital og Geneva University Hospitals. Jentene delte lever, men hadde alle vitale organer. I løpet av de siste 30 årene har det kun blitt født og suksessfullt separert siamesiske tvillinger to ganger i Sveits.

Ifølge en pressemelding fra Inselspital i Bern er dette den første vellykkede operasjonen av så små siamesiske tvillinger i Sveits, og trolig også i verden. Mor og barn ble tatt godt vare på av spesialister innen flere fagfelt, blant annet obstetrikk, pediatrisk intensivmedisin og pediatrisk hjertekirurgi.

De siamesiske tvillingjentene hadde store problemer, fordi store mengder blod gikk fra det ene barnet til det andre gjennom leveren. Ett av barna hadde for mye blod og for høyt blodtrykk, mens det andre barnet ikke fikk nok blod og hadde for lavt blodtrykk. For å redde barna, ble det sammen med foreldrene bestemt at operasjonen skulle gjennomføres allerede etter vel en uke. 

Foreløpig går det bra med alle sammen.Hva synes du om artikkelen?