Folkehelseinstituttet anbefaler gravide å ta vaksine mot sesonginfluensa. Selv om årets epidemi allerede er i gang, er det ikke for sent å vaksinere seg.

Sist oppdatert: 2. januar 2013

Dette er årets influensa:
Det sirkulerer tre forskjellige influensavirus denne sesongen: Influensa A(H1N1) (pandemiviruset fra 2009), influensavirus A(H3N2) og influensavirus type B.

I nyhetene hører vi stadig vekk om nye tilfeller av influensa. Noen personer regnes av Folkehelseinstituttet som risikogrupper, og anbefales derfor vaksine for å unngå sykdom. Gravide, særlig i andre og tredje trimester, er blant disse.

– De aller fleste gravide som får influensa blir friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet. Gravide har likevel en noe økt risiko for komplikasjoner av influensasykdom sammenlignet med ikke-gravide. Dette kan for eksempel være lungebetennelse. Denne risikoen ser ut til å øke med svangerskapsvarigheten, og det er økt risiko i andre og tredje trimester. Hvis mor utvikler alvorlige komplikasjoner, utgjør dette også en risiko for fosteret, sier lege Silje Bruland Lavoll ved avdeling for vaksine ved Folkehelseinstituttet.

Les mer:Mors helse i svangerskapet

Beskytter også barnet
Hun forklarer også at spedbarn har økt risiko for alvorlig sykdom og død av influensa sammenlignet med større barn og voksne.
– Erfaring fra vaksinasjon av gravide mot sesonginfluensa har vist at antistoffer fra mor overføres til barnet. Så hvis mor blir vaksinert mens hun er gravid, beskyttes også barnet den første tiden etter fødselen, sier Lavoll.

Les mer: Oversikt over barn og sykdom

– Men mange er skeptiske til å bruke noen som helst form for medisiner i svangerskapet. Hvordan kan gravide føle seg trygge på at det er greit med en slik vaksine? Flere ble skremt etter massevaksinasjonen i forbindelse med svineinfluensa.

Viruset som forårsaker influensa forandrer seg regelmessig, slik at personer som har vært smittet eller fått influensavaksine tidligere år allikevel kan bli smittet med en ny stamme.  Derfor er man kun til en viss grad immun selv om man har hatt influensa tidligere. På grunn av dette, samt det at beskyttelse fra vaksiner avtar i løpet av ett års tid, bør personer i risikogruppene vaksineres årlig.

Lang erfaring med vaksine
– Influensavaksine har blitt gitt til gravide siden 1950-tallet. Det er betydelig erfaring med bruk av sesonginfluensavaksine til gravide. Flere land, blant annet USA, har gjennom flere år anbefalt sesonginfluensavaksinen til alle gravide. Ut fra disse erfaringene er det ikke noe som tyder på at vaksinen øker risikoen for abort eller skader på fosteret, sier Lavoll.

Årets influensaepidemi er fremdeles i en tidlig fase, så det er ennå ikke for sent å vaksinere seg. Det tar én til to uker før man oppnår god beskyttende effekt etter vaksinasjon. De som ønsker å vaksinere seg, kan ta kontakt med sin egen fastlege. Prisen for influensavaksine denne sesongen er 38 kroner per dose, og i tillegg kommer vanlige utgifter for å få satt vaksinen.

– Har vaksinen bivirkninger?
– Sesonginfluensaen kan, som andre vaksiner, gi en lett uvelhetsfølelse og feber, samt ømhet på stikkstedet på armen. Sesonginfluensavaksinen gir svært sjelden alvorlige bivirkninger, og den kan ikke gi influensasykdom, sier Lavoll.

Les mer:
Når barnet blir sykt

Hvordan unngå smitte?
Lavoll sier at den mest effektive måten å unngå influensa på, er å vaksinere seg mot sykdommen. For ved en influensaepidemi er det vanskelig å unngå smitte. Det er også nyttig å vite at:
– Man kan i noen grad redusere risikoen ved å unngå unødvendige folksomme steder.
– Hosting og nysing er en effektiv måte å spre influensavirus på. Bruk derfor papirlommetørkle når du hoster/nyser, eventuelt host/nys i albuen.
– God håndhygiene er viktig.
– Små barn skiller ofte ut mer virus, og er derfor en viktig smittekilde.

Se også informasjonsbrev til gravide om influensavaksinasjon 2012-2013: «Sesonginfluensa – Vaksine til gravide kan beskytte både mor og det nyfødte barnet»

Oppdatert informasjon om sesonginfluensa: Influensasituasjonen i Norge julen 2012
Spørsmål og svar om influensa

Les mer: Vaksiner

Les mer:
Alt om graviditeten

Les mer: Alt om fødselen

Les mer: Alt om babyen

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?