Om lag 1500 færre barn blir i dag behandlet for gulsott årlig, sammenlignet med praksisen før 1994. Og antall barn som får skiftet ut blodet er også drastisk redusert. - En svært positiv utvikling, sier Alf Medberg på Barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

Sist oppdatert: 15. januar 2010

Cirka sju av ti barn født til termin, og nesten alle premature, utvikler gulsott. Som regel går tilstanden over av seg selv, men noen av barna må ha behandling. Den vanligste behandlingen er lysbehandling, men i noen tilfeller er det også nødvendig med utskiftning av blodet. Hvor grensen går for hvem som skal behandles og ikke, har vært justert etter hvor alvorlig man har sett på gulsott, i følge legeforeningen.

Færre fullbårne behandles – mer aktive overfor premature
Tidskrift for Den norske legeforening har besøkt seksjonsoverlege Alf Meberg på Barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, og du kan se innslaget her.

Ved Sykehuset i Vestfold har retningslinjene om diagnostikk og behandling av gulsott blitt endret både i 1994 og i 2007. Meberg og medarbeidere har undersøkt hvilke konsekvenser det har fått.

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening skriver Meberg og kollegene at endringen av retningslinjene i 1994 medførte at færre fullbårne barn fikk lysbehandling for gulsott, mens flere premature ble behandlet. I tillegg har bruken av blodutskiftning som behandling gått sterkt ned, til en tiendedel av hva som var tilfellet før 1994.

– Svært positiv utvikling
– Jeg synes denne utviklingen er svært positiv. Det betyr at vi unngår en betydelig del av overbehandlingen av ellers friske, fullbårne barn, sier Alf Meberg.

På landbasis betyr praksisendringen at 1500 friske, fullbårne barn hvert år unngår å måtte behandles for gulsott. Meberg sier at de er mer aktive i forhold til premature, da disse er mer sårbare og mer utsatt for skader av gulsott.

Se hele innslaget på www.youtube.com/tidsskriftet

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelFor dyrt å redde premature
Neste artikkelBort med pappa-permisjonen??
DEL