Det gjemte seg ikke de helt store overraskelsene for småbarnsfamilier i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Sist oppdatert: 8. oktober 2014

100 kroner dyrere barnehage
Maksprisen i barnehagen øker fra 2480 til 2580 kroner i måneden i 2015. Men regjeringen vil samtidig sette et tak på foreldrebetaling for ett barn til maks 7 prosent av familiens samlede inntekt. Det betyr at de familiene som tjener mindre enn 450 000 kroner i året, betaler mindre enn maksprisen.

Planen er at dette skal gjelde fra 1. august 2015.

Mer fleksibelt barnehageopptak
Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner på å opprette flere barnehageplasser. Målet er at flere skal få barnehageplass fra den høsten de fyller ett år.

Mer kompetanse i barnehagene
Det er også foreslått å bruke 60 millioner mer på å heve kompetansen til de ansatte i barnehagene. Regjeringen vil da samlet sett bruke 275 millioner på kompetanseheving, som de mener er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre god kvalitet i barnehagetilbudet.

Mer til forsøk med gratis kjernetid i barnehagen
Et prosjekt med gratis kjernetid i barnehage er allerede i gang. Regjeringen vil bruke 20 millioner ekstra på dette i 2015. Målet er å kunne tilby tid i barnehage også for familier med lav inntekt. Det vil settes aktivitetskrav til foreldrene til barna som deltar i forsøket.

Økt satsing på barnevern
Regjeringen vil bruke 150 millioner ekstra på barnevern.

Familievern
For at flere familier skal få tilbud om hjelp, vil regjeringen sette av 15 millioner ekstra til styrking av familievern. Målet er å bedre foreldrenes relasjon, og styrke dem i foreldrerollen. Dermed vil barnas oppvekstvilkår bedres. Særlig familier hvor det er vold og høyt konfliktnivå, skal få hjelp.

Mer til helsestasjonene
Regjeringen vil gi 200 millioner ekstra til kommunene for å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Forkorter perioden med overgangsstønad
I dag kan enslige forsørgere få overgangsstønad i maks tre år. Fra 01.01.15 vil regjeringen redusere dette til ett år, eller til barnet har rett til barnehageplass. Målet er å få enslige forsørgere raskere tilbake i jobb.

Vil du vite mer om statsbudsjettet? Se www.statsbudsjettet.no

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkel#yummymummy krøller laken
Neste artikkelJulegavetips
DEL