Lenger pappapermisjon, flere barnehageplasser, styrket barnevern og nytt særfradrag for enslige forsørgere. Her er oversikten over budsjettpostene som handler om barn.

Sist oppdatert: 8. oktober 2012

Regjeringen har allerede avslørt mange av trumfkortene sine i forslag til statsbudsjett som legges fram av finansminister Sigbjørn Johnsen i Stortinget i dag. Blant annet at fedrekvoten foreslås utvidet fra 12 til 14 uker fra og med 1. juli neste år. Dermed blir samlet permisjonslengde to uker lengre – til sammen 49 uker med 100 prosent dekning, eller 59 uker med 80 prosent dekning, dersom regjeringens forslag vedtas.

– Fedrekvoten er ett av de viktigste tiltakene for å øke fedres uttak av foreldrepenger. Utvidet fedrekvote bidrar til å fremme likestilt foreldreskap og bedre likestillingen mellom foreldrene i arbeidslivet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen i en pressemelding.

Les også: Enda lenger pappapermisjon

Går inn for 14 uker forbeholdt mor og 14 uker forbeholdt far
Det er bare fedre til barn født eller adoptert etter 30. juni 2013 som får rett på 14 ukers fedrekvote. 1. juli 2013 trer også tredeling av foreldrepengeperioden i kraft. Det vil si at mor får øremerket fem ekstra uker av den allerede eksisterende foreldrepengeperioden.

– Tredeling innebærer en like stor kvote til mor og far etter fødsel, og en felles del som de kan dele om de ønsker. Om utvidelsen av fedrekvoten blir vedtatt, får hver av foreldrene en kvote på 14 uker etter fødsel. Den felles delen blir på 18 uker om foreldrene har valgt 100 prosent dekning, og 28 uker dersom de har valgt 80 prosent dekning, sier Thorkildsen.

Les også: Ikke barnehageplass? Slik får du råd til å være hjemme

Flere barnehageplasser og samme makspris som i år
Det er foreslått satt av 764 millioner ekstra til barnehageformål i forslaget til statsbudsjett. Mye skal brukes til nye barnehageplasser. Samtidig forblir maksprisen på dagens nivå – 2330 kroner i måneden for en fulltidsplass.

– Det er et mål for regjeringen at foreldrebetalingen i barnehagene skal være så lav at alle som ønsker det, skal ha råd til å betale for en barnehageplass, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

I 2002 hadde bare 60 prosent av barna mellom ett og fem år barnehageplass. I 2010 jublet regjeringen over full barnehagedekning. Da hadde 90 prosent av barna barnehageplass.

– For ettåringer er deltakelsen tredoblet. Det viser betydningen av gode og rimelige barnehager, og hvordan barnehageløftet har forandret hverdagen for barnefamiliene, sier Halvorsen.

Les også: Barnehagen for de minste?

Det er satt av 20 millioner ekstra til å styrke etter- og videreutdanningstilbudet for assistenter i barnehagene. Kompetanseheving har Halvorsen snakket om lenge, og Kunnskapsdepartementet forteller at det i vinter kommer en ny kompetansestrategi for barnehagesektoren som vil gjelde fra 2014. Denne vil bli lagt fram sammen med en stortingsmelding om framtidens barnehage.

Også tilskuddet til private barnehager økes. Fra 2013 vil private barnehager få 94 prosent av det de kommunale barnehagene får i tilskudd – hvis statsbudsjettet blir vedtatt.

Annet aktuelt for småbarnsforeldre
Det er satt av 205 ekstra millioner til å styrke kommunalt barnevern og fylkesnemder for barnevern og sosiale saker.

Skatteklasse to for enslige forsørgere blir erstattet med et særfradrag på 47 160 kroner. Det er den enslige forsørgeren som mottar utvidet barnetrygd som får dette særfradraget. Det kan også graderes etter antall måneder man er enslig forsørger i året, og dermed lettere tilpasses tilfeller der man avtaler delt bosted for barn etter samlivsbrudd.

En del innvandrerkvinner er hjemmeværende uten kontakt med NAV. Disse skal nå fås med ut i arbeidslivet gjennom Jobbsjansen som er foreslått innført fra neste sommer. Målet er å jevne ut forskjeller og oppnå likestilling mellom kvinner og menn.

Blir det reelt?
Dette er bare forslag til statsbudsjett. Det skal behandles i Stortinget i desember, men det er lite som tyder på at disse endringene ikke kommer til å bli vedtatt da, ettersom budsjettet regnes som nøkternt og uten de helt store overraskelsene.

Les alt om svangerskap, fødsel og baby

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelUforskammet besøk
Neste artikkelDu vet du er småbarnsmamma når…
DEL