Mødre med små barn jobber mer enn tidligere. Likevel mener LO-leder Gerd Kristiansen at det ikke er nok – hun vil ha flere mødre i heltidsstillinger, og mener man likevel får mye tid med barna. – Jeg tror sekstimersdagen er løsningen, sier kvinnesaksforkjemper Anne Kalvig.

Sist oppdatert: 30. mai 2013

LO-leder Gerd Kristiansen vil ha alle i arbeid, og mener at for hver deltidsstilling er det egentlig behov for en hel stilling. Hun er lei av at tidsklemma får skylden.

– Samfunnet er tilrettelagt for at hele den voksne befolkningen skal være i arbeid full tid: Vi har full barnehagedekning, SFO, heldagsskolen. Det er en årsak til det: Nemlig behovet for arbeidskraft. Man forsaker noe ved å gå i full jobb, men man er ikke på jobb i mer enn 37,5 timer per uke. Det er bare litt over ett døgn til sammen. Totalt sett har man mye tid med barna sine, sier Kristiansen til Aftenposten.

Så mye jobber småbarnsforeldre:

Ifølge NOU 2012:15 om politikk for likestilling går det fram at kvinner jobber noe mer i dag enn på midten av 1990-tallet, mens menn jobber noe mindre.

Man skulle tro at mødre jobbet mer deltid enn andre kvinner, men det er små forskjeller. Småbarnsmødre jobber i snitt 32,5 timer i uken. Småbarnsfedre jobber 39 timer i uken, og mindre overtid enn tidligere.

Mødre brukte mer tid til yrkesarbeid i 2010 enn i 2000, mens fedre brukte mindre tid.

Nesten 61 prosent av kvinner jobber heltid, og færre jobber kort deltid (under 20 timer per uke). 90 prosent av menn jobber heltid.

I 1991 jobbet 58 prosent av gifte/samboende mødre med barn under 15 år deltid. I 2012 var denne prosentsatsen sunket til 36 prosent. Dette er en lavere andel enn blant kvinner generelt.

Kvinner med høy utdanning jobber mindre deltid enn kvinner med lav utdanning. Og kvinner fra vestlige land jobber også mindre deltid enn kvinner fra land i Asia, Afrika og Latin Amerika.

Kilde: Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

Hun mener at det tradisjonelle kjønnsrollemøsteret burde vært historie for lenge siden. Og gir argumentet om morsinstinkt skylden.

– Man bruker morsrollen som unnskyldning for å være den som tar hovedansvar for barna hjemme. Når ammingen er over, burde det være like naturlig for far å ta ansvar som for mor. Vi opplever at noen menn ber om lov til å ta omsorg og ansvar. Det viser at vi kvinner bruker morsrollen til å hegne om et revir, sier hun til Aftenposten.

Kristiansen presiserer til Aftenposten at hver må få ta sine valg. Men hun mener kvinner bør sette seg mer inn i hva deltidsarbeid kan medføre av blant annet tapte pensjonsrettgheter. Og hva skjer om man blir stående alene med forsørgeransvaret?

Les også:

– Drømmen er å være hjemmeværende husmor

Best å være hjemme med mamma?

Hva har du gjort i hele dag?

Anklager feil gruppe kvinner!
Anne Kalvig, aktiv i Kvinnegruppa Ottar, forsker ved Universitetet i Stavanger og medlem av Rødts kvinnutvalg, har selv fem barn og har alltid jobbet fulltid. Hun har i tillegg vært politisk aktiv hele sitt voksne liv, og er enig med Kristiansen at heltidsstillinger er viktig å kjempe for. Hun mener bare at fulltid burde være 6 og ikke 7,5 timer.

– Når produktiviteten går opp kan man ta ut merverdien i lønnøkning eller profitt, eller man kan ta det ut i tid. Det siste blir ikke gjort, sier Kalvig.

Hun misliker også at småbarnsmødrene blir hengt ut.

– Det stemmer ikke at småbarnsmødre jobber mindre enn andre. Faktisk har unge kvinner med barn en høyere tilknytning til arbeidslivet enn kvinner generelt, og da faller jo hele argumentasjonen til Kristiansen sammen!

Hun tror mødre som velger deltid ofte er veldig klar over hva de velger bort. Og mener det signaliserer at tid sammen med barna er viktig.

Kvinnene har selv innført sekstimerdagen!
Kalvig tror kortere arbeidstid for alle – både menn og kvinner er løsningen. Og hun tror det også vil få flere i arbeid.

– Da ville terskelen for yrkesaktivitet blitt lavere, og vi kunne fått med mange som i dag er for eksempel uføretrygdet. Klarer vi å få flere ut i arbeid, kan vi løse mange av dagens utfordringer, sier Kalvig.

Hun forteller at mange kvinner allerede har innført sekstimersdagen ved å jobbe noe redusert, i praksis 80 prosent stilling. Men de har selv måttet ta kostnadene ved en slik reduksjon i arbeidstid.

Få cupcake-kvinner
Velstående kvinner med glansede bilder av prikkfrie hjem, blide unger og hjemmebakst har vært prototypen av deltidsarbeidende kvinner slik media har fremstilt det. Men Kalvig tror denne gruppen kvinner er liten.

– Jeg tror ikke norske kvinner er mer interessert i å være hjemme og bake enn å være på jobb. Det er en trend i spesielle miljøer som er blir hauset opp til noe mer betydningsfullt enn det er, sier hun.

Kalvig har mer tro på at følelsen av at jobben tar mye tid og at familien klarer seg med mindre penger, er årsaken til at noen velger å jobbe deltid. Men hun synes det er trist at kvinnene da blir den tapende parten. Hun tror alle kan tjene på at fulltidsdagen blir kortere.

– I stedet for å si at det er hun som velger feil, kan vi heller se på en strukturell endring som gagner alle. Ved kortere arbeidsdager kan man i større grad ta seg av barn, gamle foreldre og ha tid til noe vi i dag ser forsakes, nemlig politisk deltakelse, sier Kalvig.

Les også:

Være lenger hjemme sammen med barnet?

Hvem er barnehage for ettåringer egentlig for?

Morsinstinkt er ingen spøk!

For deling av permisjonen
Hun er en forkjemper for likestilling – også i familien. Og synes ikke omsorg av små barn først og fremst er forbeholdt mor.

– Har man en mann å dele permisjonen med, synes jeg det burde være en selvfølge å dele ganske likt dersom mors helse tilsier at det er mulig, sier Kalvig.

Hennes minste er ni måneder gammel og Kalvig er i full jobb mens pappaen tar seg av den lille. Amming er ikke noe hinder, og hun har selv fått baby og mann på besøk for amming i løpet av arbeidsdagen. Slik tilrettelegging skulle hun ønske var en selvfølge.

Fortsatt mye ufrivillig deltid
Kalvig og Kristiansen deler bekymringen for deltidsansatte som helst skulle jobbet mer. LO-leder Kristiansen anklager arbeidsgiverne for å være feige ved å ikke tilrettelegge for flere heltidsstillinger til dem som ønsker det. Hun har også liten forståelse for helseansatte som klager over å måtte jobbe helger og kvelder:

– Når man går inn i yrket vet man at det må gjøres en jobb døgnet rundt. Jeg får mye kjeft for å si det, men det er en selvfølge at man må stille på jobb når arbeidsgiver trenger det, sier LO-lederen til Aftenposten.

I dag jobber 690 000 deltid, 67 000 av disse ønsker å jobbe mer. Av disse 67 000 er 48 000 kvinner.

Hva er nok tid sammen med barna?
Det store ubesvarte spørsmålet i denne debatten er jo – hva er for lite og hva er nok tid sammen med våre små?

– Jeg har aldri opplevd å ikke ha nok tid sammen med barna mine til tross for fulltidsjobben og politisk arbeid på fritiden, men jo en personlig avveiing. Føler du at du har for lite tid med barnet ditt, så er jo det en personlig erfaring. Her spiller mange faktorer inn, for eksempel reisevei og fleksibel arbeidstid. Jeg har kort vei til jobb og slipper å sitte lenge i kø til og fra jobb, og jeg kan ta igjen arbeid på kveldstid når barna sover når det trengs, sier Kalvig.

 

Hva mener du er nok tid sammen med barnet ditt? Bruk kommentarfeltet under!

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelJeg vil være den som forteller at babyen er født!
Neste artikkelBlir man født morgenfugl eller nattugle?
DEL