Regjeringen kommer til å legge inn en utvidelse av pappapermisjonen på to uker i neste års budsjett. SV: - Fedrekvoten gir mer likestilte familier. Høyre: - Fedrekvoten bør fjernes.

Sist oppdatert: 4. oktober 2010

23. september ble det kjent at regjeringen vil øke fedrekvoten fra 10 til 12 uker fra 1. juli neste år. Dermed er regjeringen i god rute om de skal innfri lovnaden om 14 uker til far før neste stortingsvalg.

– Men allerede i neste års budsjett gir vi to uker mer til fedrene. Det betyr at vi får enda lengre permisjonstid, men ikke minst at vi setter av enda mer tid til fedrene, sier Audun Lysbakken (SV) til Dagbladet. Lysbakken er Barne-, likestillings- og inkluderingsminister i regjeringen.

Lysbakken: – Trygg på at unge kvinner støtter dette

Forslaget til utvidelse som blir lagt frem i neste års budsjett, vil forlenge den totale permisjonstiden med en uke. Det betyr at den andre uken far får rett til, tas fra ukene mor og far før kunne disponere selv. Lysbakken tror dette er positivt.

– Jeg føler meg trygg på at det vi nå gjør er støttet av unge kvinner. De fleste er enige i at det er bra for barna å tidlig få god kontakt med far. Dette skaper mer likestilte familier hvor omsorgsmønsteret hvor far tar aktiv del blir et varig mønster.
Noen av fedrekvotens argeste motstandere sitter i Høyre og Fremskrittspartiet. Babyverden spør Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland hvorfor de jobber for å avskaffe fedrekvoten.

Høyre: – Foreldrene må få bestemme fordelingen selv

– Vi ønsker å la foreldre selv få bestemme fordelingen av permisjonsukene. Det vil ikke bli færre permisjonsuker totalt, og heller ikke færre rettigheter for pappa. Høyre går faktisk inn for å styrke pappas rett til foreldrepermisjon, ved å gi ham selvstendig opptjeningsrett til permisjonen. Med dagens pappakvote blir familier hvor far ikke har mulighet eller råd til å ta ut kvoten, straffet ved at de mister permisjonsukene. Det går først og fremst ut over barnet.  Med fri deling av hele foreldrepermisjonen sikrer vi at barnet får all den verdifulle tiden både med mor og far det første leveåret som barnet har krav på, sier Hofstad Helleland.

– Men de som ivrer for mer lovpålagt permisjon, argumenterer for at dette gjør at flere fedre tar mer permisjon. Hva mener du om en sånn argumentasjon?

– Fedrekvoten har vært nødvendig for at betydelig flere fedre har tatt ut foreldrepermisjon, og for å bidra til økt likestilling i samfunnet. Men den har også bidratt til at mange barn har blitt fratatt verdifull tid med sine foreldre for de som ikke har hatt mulighet eller råd til å ta ut fedrekvoten. Denne regjeringen har som mål å øke fedrekvoten til minst 14 uker. Dette er verdifulle permisjonsuker for barnet som kan gå tapt sånn ordningen er i dag. Det er verdt å minne om at grunnen til at vi har foreldrepermisjon er av hensyn til barnet, ikke for likestilling.

Høyre ønsker ikke noen uker forbeholdt far, men at familiene skal disponere permisjonstiden fritt. Hofstad Helleland tror ikke færre fedre vil ta ut permisjon for det.

– Det er i dag utenkelig for de aller fleste familier å ikke dele på permisjonen.  Fordelen med vårt forslag er at familiene selv får disponere tiden fritt, alt ettersom hva som passer for dem.  Jeg tror ikke at barns forhold til mamma og pappa endres avgjørende om far tar ut 8- 10 eller 14 uker av permisjonen, det viktigste er at familiene finner sin egen gode løsning. Debatten om fedrekvoten har blitt redusert til en debatt om likestilling. Derfor er det verdt å minne om hvorfor vi i det hale tatt har foreldrepermisjon. Det er av hensyn til barnet, ikke likestilling.

Hva mener du?

 

 

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelDa vår lille Heidi ble født
Neste artikkelDette betyr statsbudsjettet for deg 2010
DEL