Har du termin i juli eller august, og bor i Stavanger, Bergen, Oslo eller Trondheim? Da blir du neppe alene. Mange ønsker å sikre seg barnehageplass før fristen 1.september.

Sist oppdatert: 29. juni 2011

– Prognosene tilsier en økning i antall fødsler i juli og august. Vanligvis ligger det på rundt 450 fødsler i disse månedene, men i år kan det komme i overkant av 500 både i juli og august. Dette er basert på antall personer som har vært på ultralyd, så gjenstår det å se om det slår til, sier fungerende klinikkoverjordmor Trude Knag Johannesen ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

For dem som klarer å bestemme og planlegge graviditeten, tenker Johannesen at spesielt to faktorer kan virke inn. Det ene er at det er lettere å få barnehageplass for barn som er født før 1. september. Det andre er de endrede foreldrepermisjonsreglene som trår i kraft 1. juli, og som betyr økt fedrekvote.

Men selv om babyboomen skulle slå til, forsikrer Johannesen at alle fødende er i de beste hender.

– Vi skal gi alle den aller beste omsorgen, uansett om de føder i april, juli eller november.  Vi har tatt høyde for at det kan bli travelt, og har back-up dersom det skulle bli behov for mer folk på jobb, sier hun. 

Trondheim

– Vi venter også  mange fødsler i sommer med rundt 40 flere fødsler i hver av sommermånedene enn ellers, sier avdelingsjordmor Vigdis Myhren ved St. Olavs hospital i Trondheim.

I år venter de rundt 350 fødsler i hver av sommermånedene. Til sammenligning ble det født 330 barn i juni, 353 i august og hele 408 barn i juli i fjor.

Hun forteller at det tidligere var fødselstopper på våren, men at de de siste somrene har hatt flere fødsler enn før. Også hun tror det kan ha sammenheng med lovfestet barnehageplass om barnet blir født før 1. september. Fødetopp midt på sommeren skaper utfordringer. De er avhengig av vikarer og at personalet tar ekstravakter, for jordmødre og barnepleiere skal også avvikle ferie. 

Avdelingsjordmoren sier de prøver å gi de fødende et godt tilbud. Men med så mange fødende på en gang, blir det mindre tid til å være inne hos de fødende tidlig i fødselen. Etter fødselen blir det også trangt om plassen på barsel, og noen velger å reise hjem rett fra fødestuen.

Stavanger
Også i Stavanger ventes mange nye verdensborgere. Overjordmor Oddrun Hompland ved Stavanger Universitetssjukehus sier at de for tredje året på rad forbereder seg på babyboom.

– Nå har vi vært gjennom dette to år før, og er forberedt på mellom 430 og 450 fødsler i måneden fra juni til august. Alle ansatte er mentalt innstilt på at sommeren er heftig, sier Hompland.

Den store aktiviteten gjør at det ikke blir noen reduksjon i ansatte på jobb i sommerferien. De får litt ekstra kapasitet siden de ikke driver med studentundervisning i sommermånedene, vikarer blir hentet inn og ansatte er klar til å jobbe litt ekstra mens andre er på ferie.

Oslo
Også ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har det vært fødeboom de siste to-tre årene. Dermed har de fått litt tid til å venne seg til den økte aktiviteten.

– Hos oss blir det rundt 800 fødsler hver måned i juni, juli og august, og det er noe høyere enn resten av året, sier avdelingsleder ved Fødeavdelingen OUS, Thomas Åbyholm. Dette omfatter Rikshospitalet og Ullevål.

Tidligere kunne det i verste fall skje at fødende ble sendt til Fredrikstad i sommermånedene, fordi OUS hadde for liten kapasitet. Etter at de har inngått et samarbeid med Ahus og Bærum mener de nå at de vil klare å unngå dette. OUS er også avhengig av å bruke vikarer og innleie fordi de ansatte skal ha ferie.

– Det er klart at det alltid er litt bekymring i forhold ferie og bemanning, og det er en ekstra belastning for de ansatte – spesielt jordmødrene. Det er mange vikarer, og de skal ta imot like mange barn som ellers i året – pluss litt til. Men vi mener absolutt vi ivaretar de fødende, og det er trygt å føde ved OUS, sier Åbyholm.

Tromsø
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge venter de imidlertid ikke ekstra pågang i sommer.

–Vi har ikke fått noen signaler om at det blir noen fødeboom i år. Vi kommer til å ivareta de fødende, uansett når de skulle komme inn, sier avdelingsjordmor Lise Thomassen ved Kvinneklinikken i Tromsø.

Sommeren er uansett en travel tid med mye ferieavvikling, og Thomassen sier en sommeravtale sikrer tilgang på jordmødre og barnepleiere dersom det skulle være behov for ekstra bemanning.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelSmake seg til!
Neste artikkelMammaer med 20 års aldersforskjell
DEL