Folkehelseinstituttet og Mattilsynet advarer gravide og ammende mot kosttilskuddet CLA.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Hva er CLA?
Konjugerte linolsyrer (CLA) finnes naturlig i melk, melkeprodukter og kjøtt fra drøvtyggere. Mengdene herfra utgjør ingen fare, og er ingen grunn til å kutte ut melkeprodukter. CLA som kosttilskudd, er syntetisk fremstilt, og markedsføres med muskeloppbyggende og fettreduserende effekt ved slanking og fysisk aktivitet. Naturlig inntak regnes å ligge mellom 20 og 170 mg per dag. Anbefalt inntak av kosttilskuddet ligger mellom 10 og 100 ganger høyere.

Kosttilskuddet CLA ble populært da man fant at det reduserte fettvevet hos mus. CLA-produktene lover vektreduksjon og bedre balanse mellom fettvev og muskelvev. I tillegg hevdes CLA å regulere kolesterolet og forebygge åreforkalkning og diabetes type II. Funnene er basert på dyrestudier.

Omsetningen av disse produktene har de siste årene vært på mellom 80 og 100 millioner kroner årlig.

Risikovurdering
I ”Vurdering av helserisiko av CLA-produkter” publisert av Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) 27. april 2004, har SNT foretatt en kritisk gjennomgang av risikovurderingen til Nasjonalt folkehelseinstitutt, og kommet frem til samme resultat – CLA kan ha uheldige helseeffekter.

Hvorfor skal ikke gravide bruke CLA?
Mattilsynet fraråder gravide mot å ta CLA som kosttilskudd. Det kan ha uheldige effekter både på fødselsvekt og –lengde, skriver de på sine nettsider. Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) siterer også  i sin rapport en studie som viste at CLA kunne forkorte svangerskapslengden.

Hvorfor skal ikke ammende bruke CLA?
CLA reduserer den totale fettmengden i morsmelken, noe som er uheldig for barnet.

Vil lage forskrift for merking av produktene
Ifølge sine nettsider har Mattilsynet startet arbeidet med et utkast til en forskrift som vil påby merking av CLA med en advarsel til gravide, ammende og andre som ikke bør bruke slike kosttilskudd.

Kilder:

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelSelvstendighet og grenser – det vanskelige dilemmaet
Neste artikkelSulla meg litt . . .
DEL