Rundt 15 000 barn skader seg årlig i barnehagen slik at de må oppsøke lege eller tannlege. Det utgjør 60 skader - hver dag. I helgen døde en fireåring fra Tromsø etter å ha fått en persiennesnor rundt halsen. En gjennomgang av sikkerhetsopplæringskravene i barnehager viser at opplæring av ansatte svært ofte er fraværende.

Sist oppdatert: 8. april 2011

Hver dag skader 60 barn seg i barnehagen. Det viser tall fra Den store barnehageundersøkelsen som Kompetansetorget gjennomførte i fjor.
To barn døde i barnehageulykker i 2010.

Med sikkerhetsopplæring menes systematisk og praktisk arbeid med trening på situasjoner som kan oppstå.

Les mer: Samuel ble nær kvalt av persiennesnor i barnehagen.

Lite reell opplæring

Undersøkelsen viste også at en av tre styrere opplever i lav eller ingen grad at arbeidsgiver styrer eller måler sikkerhetsopplæringen. De fleste har en Helse, miljø og sikkerhetsperm, men få gjennomfører reell sikkerhetsopplæring.

Les mer: Drammen kommune startet nylig systematisk opplæring av alle barnehageansatte:

– Jeg kan ikke sitte stille å se på at barn skades hver dag, samtidig som den manglende sikkerhetsopplæringen er på et nivå det er vanskelig å stå inne for. Derfor har vi tatt konkrete grep gjennom kursing, sier utdanningsdirektør Tore Isaksen i Drammen kommune.

Trygghet avgjørende

– Det er helt avgjørende at foreldre kan være sikre på at barna ferdes i et trygt barnehagemiljø. Det sier Lena Jensen, som er leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Utvalget representerer alle barnehageforeldre i Norge, og er opptatt av sikkerhet.

– Mange barnehager har gode rutiner og verktøy som sikrer en trygg og sikker barnehagehverdag. Men det kan være behov for å bedre lovverket, sier hun.

Er barnet ditt trygt i barnehagen? Delta i diskusjonen på forumet!

Ullent regelverk

Det står ingenting i barnehageloven om sikkerhetsopplæring av de ansatte.  Men generelt er det uttalt at krav til sikkerhet i alt relevant regelverk skal følges, uten at dette spesifiseres nærmere.

I forskrift for miljørettet helsevern står det at at barnehager skal ha internkontroll som omfatter sikkerheten i virksomheten og forsikre seg om at bemanningen er forsvarlig. Barnehageeierne er ansvarlige for at nødvendige krav og retningslinjer følges opp. Men det er ingen konkrete kriterier om hvordan dette skal gjøres i praksis.

Den nye rapporten «Tilsyn til besvær» (Undersøkelse av kommunen som barnehagemyndighet) viser at det er behov for at kommunenes tilsynsrolle må styrkes. Kommunene utøver tilsynet forskjellig og det er behov for overordnede rutiner som følger opp barnehagene på en helhetlig måte.

– Vi har foreslått at det må være lovfestede krav til det fysiske miljøet i barnehagen slik det er for skole, sier Lena Jensen i Foreldreutvalget for barnehager.

Det finnes ingen varslingsrutiner mellom barnehager eller kommuner om potensielle farer når ulykker skjer i en barnehage.
– Det skal være oppfølging internt i barnehagen på potensielle farer og ulykker, slik at det settes inn tiltak i den enkelte barnehage, sier Marit Lauvik ved barnehageavdelingen i Kunnskapsedepartementet.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelKurs kan gi færre ulykker i barnehagen
Neste artikkelMorsomme episoder fra fødestua
DEL