Yosef

På engelsk vil navnet Yosef gjerne skrives Joseph. Illustrasjonsfoto: iStock