Hjem Winter Winter

Winter

Winter og Vinter er begge i bruk i Norge, men i liten grad. Illustrasjonsfoto: iStock