Wenke

Wenke er en mindre brukt variant av Wenche. Illustrasjonsfoto: iStock