Wanja

Wanja er en mindre brukt variant av Vanja. Illustrasjonsfoto: iStock