Venke

Kjært navn har mange skrivemåter? Sånn kan det i hvert fall virke for Venke, Venche, Vencke, Wenche, Wenke og Wencke. Illustrasjonsfoto: iStock