Vegar

Vegar er klart mindre brukt enn Vegard, både før og nå. Illustrasjonsfoto: iStock