Uno

Uno kan ha flere opphav, og noen vil også forbinde navnet med kortspillet Uno. Illustrasjonsfoto: iStock