Una

Una passer godt i tiden nå fordi det er kort og slutter på -a. Dessuten har navnet den populære konsonanten n. Illustrasjonsfoto: iStock