Turid

Turid var særlig brukt i årene rundt 1940. Illustrasjonsfoto: iStock