Hjem Tøger Tøger

Tøger

Navnet finnes både med skrivemåtene Tøger og Thøger i Norge, men skrivemåten Tøger er mest brukt. Illustrasjonsfoto: iStock