Thora

Thora er mindre brukt enn Tora. Illustrasjonsfoto: iStock