Syed

Syed har skrivevarianter som kan være like varianter for Said, men Said er et annet arabisk navn. Illustrasjonsfoto: iStock