Sem

Sem er et bibelsk navn. Illustrasjonsfoto: iStock