Såva

Såva er et gammelt nordisk navn som kan passe fint å hente fram igjen nå. Illustrasjonsfoto: iStock