Saima

Saima er litt i bruk i Norge, men foreløpig mest blant innvandrere. Illustrasjonsfoto: iStock