Sahra

Sahra er et arabisk navn som er i bruk i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock