Safia

I Norge blir Safia oftest brukt av muslimer. Illustrasjonsfoto: iStock