Sadie

Sadie er populært i Australia, USA og England, men foreløpig lite brukt i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock