Ryder

Ryder er populært i Australia, USA og England, men foreløpig lite eller ikke i bruk i Norge nå. Illustrasjonsfoto: iStock