Ruben

Ruben var populært på 1990-tallet, men har falt i bruk siden. Illustrasjonsfoto: iStock