Rolv

Rolv er en eldre variant enn Rolf, men også mye mindre brukt nå. Illustrasjonsfoto: iStock